kamera - obraz na żywo, pogoda, e-kartki, galeria zdjęć, księga gości
wstęp   aktualności   historia   przyroda   baza noclegowa   linki
Przyroda:

Rezerwat "Mechelińskie Łąki":
Rezerwat o powierzchni 114 ha powstał w 2000 roku. Rewa
Przedmiotem ochrony są nadmorskie słone łąki, szuwary i wydmy oraz liczne gatunki ptaków. Teren rezerwatu jest płaski i niski. Siedliska glebowe są zatorfione, a od morza przenika zasolona woda powodująca powstawanie solnisk. Tuż przy brzegu ciągnie się wąski pas wydm. W rezerwacie występują najcenniejsze skupiska rzadkich roślin halofilnych (słonolubnych), takich jak solanka kolczasta oraz będący pod ścisłą ochroną mikołajek nadmorski, którego populacja jest tu wyjątkowo bogata. Obszar ten jest również bogaty w rzadko spotykane gatunki ptactwa lęgowego oraz przelotnego. Spotkać tu można między innymi: biegusa zmiennego, rybitwę białoczelną, ostrygojada, cyraneczkę, szpaka różowego, ibisa kasztanowatego oraz gniazdujące czajki, gęsi, łabędzie, kormorany i czaple.

Ciekawostka - przestroga!
Koniec cypla, mimo wielu przestróg i ostrzeżeń, ciągle stanowi pokusę do kąpieli w tym wyjątkowo niebezpiecznym miejscu.

Rewa    Mimo, iż głębokość wody nie przekracza 1,5 metra, występują
   tam niewidoczne ale bardzo silne prądy morskie. Co roku słyszy
   się o tragicznych wypadkach z tego miejsca, wynikających z
   brawury i bezmyślności szczególnie młodych ludzi. Dwa lub trzy
   lata temu na cyplu jednocześnie topiło się 21 dzieci, które
   uratowane zostały tylko i wyłącznie dzięki szybkiej reakcji
   pływających na deskach "Windsurfingowców".

   © 2003-2024 Projekt i wykonanie: StudioFX.biz